Bedrijfstrainingen

Het bedrijf in al zijn soorten en maten kent een hiërarchie met bovenaan de keten het bestuur en onderaan het ondersteunende personeel. Omdat een bedrijf zonder het ondersteunende personeel nog geen dag zou kunnen functioneren, is het zaak om beslagen ten ijs te komen bij het vervullen van ondersteunende functies, waarvan wij u op de volgende voorbereiden:

Cursus Notuleren
Training telefonische verkoop en acquisitie
Cursus Zakelijk Telefoneren

Cursus Notuleren

Leerdoel

Op effectieve en efficiënte wijze verslagleggen.

Omschrijving

U maakt kennis met de verschillende onderdelen van een vergadering en met diverse soorten verslagen. U leert zich voor te bereiden op een vergadering en wat er tijdens een vergadering allemaal van u verwacht wordt als u notuleert. Uiteraard leert u hoe u het best een verslag kunt maken. Door middel van oefeningen leert u de theorie in de praktijk te brengen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor aankomende notulisten die zelden of nooit vergaderd of genotuleerd hebben. Specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk.

Lesinhoud

- Voorbereiden van vergaderingen
- Vergaderdoelen
- Verloop van een vergadering
- Soorten verslagen
- Vorm en inhoud van de actiepunten- / besluitenlijst
- Tijdens de vergadering
- Vergaderverslag

Lesvorm

Training in groepsverband.

In Company

Deze training wordt door TAMA TalentCentrum In Company aangeboden. Wilt u deze In Company training aanvragen? Voor het aanvragen van een offerte neemt u contact met ons op door te mailen naar info@tamaopleidingen.nl of door te bellen naar 071-3018899.

Cursusduur

De cursus duurt twee dagen met een tussenperiode van een week. U ontvangt een certificaat als bewijs van succesvolle deelname.

Startdatum en inschrijven

Voor het aanmelden voor deze cursus, klik hier en vul het contactformulier in onder vermelding van cursus Notuleren.

Toelatingseisen

MBO

Kosten

€ 575,00 per deelnemer inclusief lesmateriaal en consumpties.

Naar boven

Training telefonische verkoop en acquisitie

Leerdoel

Het optimaal en resultaatgericht inzetten van uw verkoopskwaliteiten tijdens klantgerichte telefonische acquisitie.

Omschrijving

Telefonische acquisitie voor grote en kleine instanties en bedrijven is zo veelvuldig, dat iedereen in onze westerse samenleving er regelmatig mee geconfronteerd wordt. Deze tweedaagse training geeft u kennis en vaardigheden om grip te krijgen op telefonische verkooptechnieken, die u nodig hebt om op effectieve wijze uw producten en/of diensten aan te prijzen.

Doelgroep

De Training telefonische verkoop en acquisitie verzorgt door TAMA TalentCentrum is bestemd voor iedereen die de telefoon gebruikt in een commerciële en servicegerichte omgeving. De Training telefonische verkoop en acquisitie verzorgt door TAMA TalentCentrum is geschikt voor zowel onervaren als redelijk ervaren medewerkers, met een commerciële functie die zich frequent bezighouden met telefonische verkoop en dus zijn/haar verkoop wil verbeteren. Maar ook mensen die nog geen werkervaring hebben in dit veld maar er in de toekomst wel goed toegerust werkzaam willen zijn.

Lesinhoud

- Heeft u inzicht over hoe u bedrijfs- en productinformaties krachtig en klantgericht kunt communiceren
- Heeft u inzicht over telefonische klantbehoeften inventariseren en koopsignalen herkennen
- Beschikt u over een heldere, rustige en goed gearticuleerde uitspraak van het Nederlands
- Heeft u inzicht over het leren gebruiken van het juiste jargon
- Begrijpt u nut en noodzaak van het aanbrengen van structuur in het telefoongesprek
- Beschikt u over overtuigingskracht en doortastendheid om het product aan te prijzen
- Heeft u meer inzicht in het maken van telefonische afspraken
- Weet u hoe u nieuwe klanten kunt benaderen
- Beschikt u over technieken voor klantgericht argumenteren en aanvullende verkoop
- Heeft u inzicht in rendement halen uit mailings en het opvolgen van offertes

Lesvorm

Training in groepsverband.

In Company

Deze training wordt door TAMA TalentCentrum In Company aangeboden. Wilt u deze In Company training aanvragen? Voor het aanvragen van een offerte neemt u contact met ons op door te mailen naar info@tamaopleidingen.nl of door te bellen naar 071-3018899.

Vooropleiding

Er zijn geen specifieke eisen aangaande de vooropleiding. Wel dient u te beschikken over gevorderde spreek- , luister- en leesvaardigheid van het Nederlands.

Startdata

Bij voldoende aanmeldingen start de cursus drie keer per jaar in september, januari en april.

Locatie

Afhankelijk van de aanmeldingen: Hazerswoude-Rijndijk, Leiden en Den Haag.

Kosten

De kosten bedragen € 770,- per deelnemer en zijn inclusief lesmateriaal, lunch en bewijs van deelname en vrij van BTW.

Naar boven

Cursus Zakelijk Telefoneren

Leerdoel

Een klantgericht en professioneel telefoongesprek leren voeren binnen een zakelijke context.

Omschrijving

Telefoneren doen we dagelijks. Zakelijk telefoneren vereist meer vaardigheden. Tijdens deze training leer je doelgericht telefoneren. Of het nu gaat om het maken van een afspraak, terugbellen, doorverbinden, het doorgeven van informatie of het afhandelen van een klacht.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die wel eens zakelijk telefoneert voor zijn/haar werk en voor iedereen die dergelijk werk zal gaan doen. Specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk. De cursus biedt een uitstekende mogelijkheid om uw communicatieve vaardigheden aangaande telefoongesprekken te optimaliseren, voor uw huidige dan wel toekomstige beroep.

Lesinhoud

- Het adequaat leren beantwoorden van inkomend telefoonverkeer
- Uitgaand telefoonverkeer leren afstemmen op de gesprekspartner, de situatie en de boodschap
- Het op efficiënte wijze bijhouden van notities
- Algemene vaardigheden als helder stemgebruik, duidelijk articuleren, actief luisteren, en assertiviteit
- Juiste omgangstaal en klantvriendelijkheid tijdens telefoongesprekken
- Klantbehandeling en oplossen van conflictsituaties
- Tips en valkuilen

Niveau

MBO 2/3

Cursusduur

De cursus duurt 2 weken en bestaat uit 2 sessies van 3 uur, naar keuze overdag of 's avonds. Overdag vinden de lessen plaats van 10.30 uur tot 13:00 uur. En 's avonds van 19.30 uur tot 22:00 uur. Daarna volgt een examen. U ontvangt een certificaat als bewijs van succesvolle deelname.

Startdatum en inschrijven

De cursussen starten eind augustus, eind november, eind februari en eind mei. U schrijft zich in door hier te klikken voor het aanmeldingsformulier. Na inschrijving krijgt u informatie over de lestijden en locatie.

Lesvorm

Groepslessen in groepen van maximaal 8 personen. De lessen gaan alleen door indien er voldoende aanmeldingen zijn. De docent is gespecialiseerd in communicatie en/of zakelijke trainingen.

Kosten

€ 450,- en inclusief lesmateriaal en consumpties. Wilt u zich aanmelden voor deze cursus? Klik hier en vul het contactformulier in onder vermelding van Telefoontraining.

Naar boven

© 2011 TAMA Talent Centrum | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden