Frans


Cursus Frans voor beginners

Cursus Frans voor gevorderden

Cursus Frans voor zakelijk taalgebruik

Cursus Frans voor beginners

Tijdens deze cursus voor beginners leert u de basis van de Franse taal. De door TAMA TalentCentrum aangeboden cursus Frans voor beginners bevat alles wat u nodig heeft om u in het Frans verstaanbaar te leren maken. U begint bij de basis zinsopbouw en u breidt uw woordenschat uit. De uitspraak en de grammatica komen vanzelfsprekend ook aan de orde. Door onze taalcursussen bouwt u een uitstekende taalkennis op. In deze beginnerscursus van TAMA TalentCentrum is het doel om u verstaanbaar te maken in alledaagse situaties als:

 • Jezelf voorstellen
 • En telefoongesprek voeren
 • Boodschappen doen (postkantoor, supermarkt, slager, groentewinkel,bakkerij etc.)
 • De weg vragen

Doelgroep

Mensen met weinig tot geen kennis van de Franse taal.

Vooropleiding

Er zijn geen specifieke eisen aangaande de vooropleiding.

Niveau

A0-A1-A2 (Beginnend). De cursussen zijn conform het ERK (Europees ReferentieKader) voor het leren van talen.

Niveau A1 Beginners met enige voorkennis

Aantal lessen: 20 in het talenpracticum

 • Woordenschat
 • Basisgrammatica
 • Thema’s als: basiswerkwoorden t.t., ontkennen, vraagzinnen, tijdsbepaling, aanwijz. vnw., wederkerend vnw., klok, pers. vnw. als lijd. voorwerp, delend lidw.

Niveau A2 Bufferniveau

Aantal lessen: 20 in het talenpracticum

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Basisgrammatica
 • Thema’s o.a.: uitbreiding werkwoorden, modale werkwoorden, verleden tijd, vraag – antwoord, trappen van vergelijking, plaats van bijv. nw., voorzetsels+ lidw. / voorzetsels+ pers. vnw.

Eindcriteria A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Eindcriteria A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Startdata

In overleg

Kosten

10 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 199,- normale prijs € 450,-
15 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 299,- normale prijs € 675,-
20 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 399,- normale prijs € 900,-

Cursusmateriaal

Kosten € studieboeken + syllabus exclusief woordenboeken € 74, -

Let op! Woordenboeken, te worden aangeschaft voor eigen rekening dienen.

Naar boven

Cursus Frans voor gevorderden

Tijdens de cursus voor gevorderden zal de docent uw taalvaardigheid op een hoger niveau brengen door authentiek materiaal, zoals kranten en televisieprogramma’s, te gebruiken. Na de door TAMA TalentCentrum aangeboden cursus beschikt u over:

 • Een ruime woordkeus
 • Kennis van de Franse grammatica
 • Kennis van het Frans op de werkvloer
 • Goede receptieve en actieve taalvaardigheden

Doelgroep

Mensen die hun goede basiskennis van de Franse taal naar een gevorderd niveau willen brengen.

Vooropleiding

Er zijn geen specifieke eisen aangaande de vooropleiding.

Niveau

B1-B2 (gevorderd-vergevorderd). De cursussen zijn conform het ERK (Europees ReferentieKader) voor het leren van talen.

Niveau B1 Half gevorderden

Aantal lessen: 20 in het talenpracticum

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Werkwoorden, tijden en zinsbouw
 • Thema’s als: regelmatige en onregelmatige werkwoorden/tijd, gebiedende wijs, voorwaardelijke wijs, bijwoorden van tijd, plaats van de bijwoorden.

Niveau B1+ Vervolg Half gevorderden

Aantal lessen: 20 in het talenpracticum

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Werkwoorden en tijden
 • Thema’s als: uitbreiding van de werkwoordstijden en toekomende tijd, modale werkwoorden, tegenwoordig deelwoord

Niveau B2 Gevorderden

Aantal lessen: 20 in het talenpracticum

 • Woordenschat, idioom en gezegdes
 • Grammatica
 • Thema’s als: uitbreiding van idioom, jaartallen, data, het weer, lijdende – bedrijvende vorm, onpersoonlijke werkwoorden en uitdrukkingen, wederkerig vnw.

Niveau B2+ Vervolg gevorderden

Aantal lessen: privélessen in overleg met de docent. Privélessen kunnen in modules van 10 uur opgenomen worden.

 • Woordenschat en idioom
 • Fijne grammatica
 • Thema’s als: hoofdzinnen, voegwoorden en bijzinnen, bijwoorden

Eindcriteria B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Eindcriteria B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Startdata

In overleg

Kosten

10 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 199,- normale prijs € 450,-
15 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 299,- normale prijs € 675,-
20 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 399,- normale prijs € 900,-

Cursusmateriaal

Kosten € studieboeken + syllabus exclusief woordenboeken € 74, -

Let op! Woordenboeken, te worden aangeschaft voor eigen rekening dienen.

Naar boven

Cursus Frans voor zakelijk taalgebruik

Tijdens deze cursus leert u hoe u het Frans voor zakelijk gebruik in kunt zetten. Voor aanvang van deze cursus is een gevorderd niveau Frans vereist. In de cursus Frans Zakelijk leert u hoe u zich in het Frans uitdrukt tijdens:

 • Telefoongesprekken
 • Vergadering
 • Zakelijke presentatie
 • Onderhandelingen

Doelgroep

Mensen die hun gevorderde kennis van de franse taal willen leren inzetten binnen een zakelijke context.

Vooropleiding

Er zijn geen specifieke eisen aangaande de vooropleiding. Wel moet u een goede en gevorderde kennis van het Frans (doeltaal) en het Nederlands (voertaal) bezitten.

Niveau

B2-C1 (Vergevorderd-vaardig). De cursussen zijn conform het ERK (Europees ReferentieKader) voor het leren van talen.

Niveau B2 Gevorderden

Aantal lesuren: 20 in het talenpracticum

 • Woordenschat, idioom en gezegdes
 • Grammatica
 • Thema’s als: uitbreiding van idioom, jaartallen, data, het weer, lijdende – bedrijvende vorm, onpersoonlijke werkwoorden en uitdrukkingen, wederkerig vnw.

Niveau B2+ Gevorderden

Aantal lesuren: privélessen in overleg met de docent.
Privélessen kunnen in modules van 10 uur opgenomen worden.

 • Woordenschat en idioom
 • Fijne grammatica
 • Thema’s als: hoofdzinnen, voegwoorden en bijzinnen, bijwoorden

Niveau C1 Vaardige gebruiker

 • Verfijnde woordenschat en idioom (gebruik van synoniemen, voorkomen tweeslachtigheid)
 • Goede beheersing grammatica (complexe zinsbouw, spelling, foutloos vervoegen)

Eindcriteria B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Eindcriteria C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

Startdata

In overleg

Kosten

10 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 199,- normale prijs € 450,-
15 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 299,- normale prijs € 675,-
20 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 399,- normale prijs € 900,-

Cursusmateriaal

Kosten € studieboeken + syllabus exclusief woordenboeken € 74, -

Let op! Woordenboeken, te worden aangeschaft voor eigen rekening dienen.

Naar boven

© 2011 TAMA Talent Centrum | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden