Nederlands


Cursus Nederlands voor beginners

Cursus Nederlands voor gevorderden

Cursus Nederlands voor hoogopgeleiden

Cursus Correct Schriftelijk Nederlands voor anderstaligen

Cursus Nederlands voor beginners

De door TAMA TalentCentrum aangeboden NT2 voor beginners bevat alles wat u nodig heeft om de Nederlandse taal te leren.
Tijdens deze cursus voor beginners leert u de basis van de Nederlandse taal. De door TAMA TalentCentrum aangeboden NT2 voor beginners bevat alles wat u nodig heeft om de Nederlandse te leren. U begint bij de basis zinsopbouw en u breidt uw woordenschat uit. De uitspraak en de grammatica komen vanzelfsprekend ook aan de orde. Door onze taalcursussen bouwt u een uitstekende taalkennis op. In deze NT2 beginnerscursus van TAMA TalentCentrum is het doel om u verstaanbaar te maken in alledaagse situaties als:

 • Jezelf voorstellen
 • En telefoongesprek voeren
 • Boodschappen doen (postkantoor, supermarkt, slager, groentewinkel,bakkerij etc.)
 • De weg vragen

Doelgroep

Mensen met weinig tot geen kennis van de Nederlandse taal.

Vooropleiding

Er zijn geen specifieke eisen aangaande de vooropleiding. Wel is een gevorderde kennis van Engels gewenst, omdat dit onze voertaal is.

Niveau

A0-A1-A2 (Beginnend). De cursussen zijn conform het ERK (Europees ReferentieKader) voor het leren van talen.

Niveau A1 Beginners met enige voorkennis

Aantal lessen: 15 in het talenpracticum

 • Woordenschat
 • Basisgrammatica
 • Thema’s als: basiswerkwoorden t.t., ontkennen, vraagzinnen, tijdsbepaling, aanwijz. vnw., wederkerend vnw., klok, pers. vnw. als lijd. voorwerp, delend lidw.

Niveau A2 Bufferniveau

Aantal lessen: 15 in het talenpracticum

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Basisgrammatica
 • Thema’s o.a.: uitbreiding werkwoorden, modale werkwoorden, verleden tijd, vraag – antwoord, trappen van vergelijking, plaats van bijv. nw., voorzetsels+ lidw. / voorzetsels+ pers. vnw.

Eindcriteria A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Eindcriteria A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Startdata

In overleg

Kosten

10 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 199,- normale prijs € 450,-
15 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 299,- normale prijs € 675,-
20 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 399,- normale prijs € 900,-

Cursusmateriaal

Kosten € studieboeken + syllabus exclusief woordenboeken € 74, -

Let op! Woordenboeken, te worden aangeschaft voor eigen rekening dienen

Naar boven

Cursus Nederlands voor gevorderden

Tijdens de cursus voor gevorderden zal de docent uw taalvaardigheid op een hoger niveau brengen door authentiek materiaal, zoals kranten en televisieprogramma’s, te gebruiken. Na de door TAMA TalentCentrum aangeboden cursus beschikt u over:

 • Een ruime woordkeus
 • Kennis van de Nederlandse grammatica
 • Kennis van het Nederlands op de werkvloer
 • Goede receptieve en actieve taalvaardigheden

Doelgroep

Mensen die hun goede basiskennis van de Nederlandse taal naar een gevorderd niveau willen brengen.

Vooropleiding

Er zijn geen specifieke eisen aangaande de vooropleiding. Wel moet u een goede basiskennis van het Nederlands (voertaal en doeltaal) bezitten.

Niveau

B1-B2 (gevorderd – vergevorderd). De cursussen zijn conform het ERK (Europees ReferentieKader) voor het leren van talen.

Niveau B1 Half gevorderden

Aantal lessen: 15 in het talenpracticum

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Werkwoorden, tijden en zinsbouw
 • Thema’s als: regelmatige en onregelmatige werkwoorden/tijd, gebiedende wijs, voorwaardelijke wijs, bijwoorden van tijd, plaats van de bijwoorden

Niveau B1+ Half gevorderden

Aantal lessen: 15 in het talenpracticum

 • Woordenschat en uitdrukkingen
 • Werkwoorden, tijden
 • Thema’s als: uitbreiding van de werkwoordstijden en toekomende tijd, modale werkwoorden, tegenwoordig deelwoord.

Niveau B2 gevorderden

Aantal lessen: 15 in het talenpracticum

 • Woordenschat idioom en gezegdes
 • Grammatica
 • Thema’s als: uitbreiding van idioom, jaartallen, data, het weer, lijdende – bedrijvende vorm, onpersoonlijke werkwoorden en uitdrukkingen, wederkerig vnw.

Niveau B2+ Vervolg gevorderden

Aantal lessen: privélessen in overleg met de docent. Privélessen kunnen in modules van 10 uur opgenomen worden.

 • Woordenschat en idioom
 • Fijne grammatica
 • Thema’s als: hoofdzinnen, voegwoorden en bijzinnen, bijwoorden

Eindcriteria B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Eindcriteria B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Startdata

In overleg

Kosten

10 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 199,- normale prijs € 450,-
15 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 299,- normale prijs € 675,-
20 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 399,- normale prijs € 900,-

Cursusmateriaal

Kosten € studieboeken + syllabus exclusief woordenboeken € 74, -

Let op! Woordenboeken, te worden aangeschaft voor eigen rekening dienen

Naar boven

Cursus Nederlands voor hoogopgeleiden

Deelname aan de cursus NT2 Hoogopgeleiden levert u als deelnemer een waardevol certificaat op met de titel NT 2 – II. Dit laatste staat voor Nederlands als Tweede Taal, staatsexamen programma II. Dit papier is waardevol bij inschrijving aan een Nederlandse universiteit door iemand die niet van Nederlandse afkomst is. Voor deelname moet een opleiding aan het HBO of WO zijn afgerond, conform het ECTS (European Credit Transfer System). U zult na afloop van de door TAMA TalentCentrum aangeboden cursus de volgende verworven vaardigheden aan kunnen tonen:

 • Uitdrukken op zowel formele als informele toon
 • Doorgronden van literaire teksten
 • Doorgronden en aanwenden van technisch taalgebruik
 • Doorgronden en tot stand brengen van formele teksten

Doelgroep

Mensen die hun gevorderde kennis van de Nederlandse taal willen leren inzetten binnen een zakelijke context.

Vooropleiding

Voorafgaand aan de deelname moet een HBO- of WO-opleiding zijn afgerond, conform het ECTS (European Credit Transfer System). Tevens dient u een goede basiskennis van het Engels (voertaal) en gevorderde kennis van het Nederlands (doeltaal) te bezitten.

Niveau

B2 (Vergevorderd)-C1 (Vaardig). De cursussen zijn conform het ERK (Europees ReferentieKader) voor het leren van talen.

Eindcriteria B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Eindcriteria C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

Startdata

In overleg

Kosten

10 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 199,- normale prijs € 450,-
15 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 299,- normale prijs € 675,-
20 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 399,- normale prijs € 900,-

Cursusmateriaal

Kosten € studieboeken + syllabus exclusief woordenboeken € 74, -

Let op! Woordenboeken, te worden aangeschaft voor eigen rekening dienen

Naar boven

Cursus Correct Schriftelijk Nederlands voor anderstaligen

Deze cursus is bedoeld voor iedereen wie het Nederlands niet als moedertaal heeft en die op dit punt moet worstelen om voor bijvoorbeeld het werk of vereniging een artikel, brief, verslag, de tekst van een advertentie of notulen van een vergadering te schrijven. Deze cursus Correct Schriftelijk Nederlands voor anderstaligen is opgezet om de schriftelijke taalvaardigheid van deze mensen te professionaliseren. Deze cursus heeft antwoorden op de meest voorkomende vragen uit de praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die het Nederlands niet als moedertaal heeft en die worstelen om voor bijvoorbeeld zijn werk of vereniging een artikel, brief, verslag, de tekst van een advertentie of notulen van een vergadering te schrijven.

Vereiste voorkennis

Deze cursus Correct Schriftelijk Nederlands voor anderstaligen is geschikt voor middel - tot hoog opgeleide anderstaligen wie al enige basiskennis van de Nederlandse taal hebben en hun schrijfvaardigheid willen professionaliseren. Cursisten dienen niveau A2/B1 van de Nederlandse taal te beheersen.

Inhoud

 • Spelling, afkortingen, het gebruik van hoofdletters etc.
 • Hoe gebruik je leestekens: de regels en afspraken voor het gebruik van interpunctie
 • Zinsbouw en stijl
 • Grammatica: regels en valkuilen
 • Algemene correspondentie via een brief of e-mail: goede zakelijke teksten schrijven
 • E-mailberichten schrijven
 • Notulen maken

Resultaat

Na afloop van de cursus kunt u correcte Nederlandse basisteksten schrijven. U leert in korte tijd de grammatica van de Nederlandse taal. U heeft meer zelfvertrouwen in uw schrijfvaardigheid. Als afsluiting van deze training krijgt u een eindtoets. Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat.

Opzet cursus

Duur: 3 dagen (1 dag per week van 09.30 uur tot 16.30 uur)
Avondcursus: 8 avonden (1 avond per week van 19.30 uur tot 10.00 uur)
Zaterdagcursus: 4 zaterdagen van 10:00 uur tot 15:00 uur

Niveau

Voorafgaand aan de training krijgt u een online niveautoets

Startdata

In overleg

Kosten

10 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 199,- normale prijs € 450,-
15 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 299,- normale prijs € 675,-
20 sessies van 90 minuten Kosten Nu € 399,- normale prijs € 900,-

Cursusmateriaal

Kosten € studieboeken + syllabus exclusief woordenboeken € 74, -

Let op! Woordenboeken, te worden aangeschaft voor eigen rekening dienen

Naar boven

© 2011 TAMA Talent Centrum | Veelgestelde vragen | Algemene voorwaarden